Wizualizacje

Wizualizacja znajduje zastosowanie w każdej dziedzinie nauki. Jest także pomocnym narzędziem zdobywania wiedzy w szkole. Zawsze bowiem jeżeli coś zostanie nam naocznie i w ciekawy sposób przedstawione, to działa to na naszą wyobraźnię i zostaje lepiej oraz na długo przyswojone i zapamiętane. Jako przykład efektywnej wizualizacji można podać symulację wypadku samochodowego.

Działa to na naszą wyobraźnię, dlatego też staramy się jeździć ostrożniej czy chociażby zapinać pasy. Bardzo pomocna jest wizualizacja w medycynie, bowiem możemy zrekonstruować kości, pokazać pacjentowi, jak będzie wyglądał jego nos po operacji plastycznej, a także zaprezentować przyszłej mamie dziecko na ekranie. Wizualizacja przydatna jest w szkole przykładowo do prezentacji łańcucha DNA czy też modelu cząsteczki wody.

Prezentować można także szkielety różnych zwierząt dzięki możliwościom wizualizacji trójwymiarowej. Wizualizacja wykorzystywana jest także podczas zmian w zagospodarowaniu przestrzeni, dlatego też przydatna jest również w architekturze.